Procedurile de adoptie vor fi simplificate de anul viitor

Guvernul a aprobat, astăzi, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Acesta vizează, în principal, creșterea numărului de copii adoptabili, mai ales în cazul celor cu vârsta între 0 – 6 ani, scăderea duratei de ședere a copiilor în sistem și scurtarea duratei de soluționare a dosarelor de deschidere a procedurii adopției de către instanțe.

Estimat să intre în vigoare în cursul anului 2016, adică la 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, noul act normativ va duce practic la scurtarea tuturor etapelor procesului de adopție: declararea adoptabilității, încredințarea în vederea adopției și încuviințarea adopției.

Astfel, termenul de apel în instanța judecătorească va fi redus de la 30 la 10 zile, iar primul termen de judecată va avea loc în 15 zile de la înregistrarea cererii.

În plus, nu va mai fi necesară citarea părților pentru judecarea cererilor de încredințare în vederea adopției ca până acum, fiind reglementate și situațiile în care părinții biologici refuză să se prezinte la două termene, atunci când sunt citați de către instanța judecătorească. Odată cu adoptarea legii, neprezentarea acestora va fi considerată refuz abuziv de a consimți la adopție, iar copilul va fi declarat adoptabil.

Adopția va putea fi stabilită și în cazul în care părinții/rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă, ulterior, refuză să semneze declarațiile care ar permite declararea ca adoptabil a copilului. De asemenea, atunci când părinții și rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt găsite după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurilor de protecție specială, vor putea fi demarate procedurile de adopție.

Mai mult, termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat. Obținut în urma deciziei unei instanțe de judecată, statutul va fi valabil, de anul viitor, până la încuviințarea adopției sau până ce copilul împlinește vârsta de 14 ani.  

În cazul adopțiilor internaționale, copilul va fi declarat eligibil, conform noului act normativ, la numai un an de la deschiderea procedurii, și nu după doi ani, așa cum se întâmplă în prezent.

O altă noutate este acordarea unui concediu de acomodare de maximum 90 zile și a unei indemnizații lunare pe durata încredințării în vederea adopției oricăruia dintre soții familiei adoptatoare, dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit. Concediul se acordă pentru adopția unui copil cu vârsta mai mare de 2 ani, iar valoarea indemnizației va fi în cuantum de 6,8 ISR (indicator social de referință, de 500 lei în prezent).

Pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea atestatului și pentru realizarea potrivirii practice, persoanele care doresc să adopte un copil vor avea dreptul la timp liber, cu păstrarea drepturilor salariale, în limita a 40 de ore/an. Potrivirea se va face în mod obligatoriu la nivel local, de către fiecare direcție generală de asistență socială și protecția copilului.

În plus, valabilitatea atestatului de familie adoptatoare este prelungită de la un an la 2 ani.

La 31 decembrie 2014, în Registrul Naţional pentru Adopţii erau înregistrați 4.060 copii adoptabili, din care 3.439 erau eligibili pentru adopţie naţională, iar restul pentru adopție internațională. De asemenea, 1.714 familii erau atestate pentru adopție națională și alte 52 pentru adopție internațională.

 

Sursa: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *