Statutul profesiei de mediator adoptat de Consiliul de Mediere

In data de 18.07.2015 Consiliul de Mediere a adoptat Statutul Profesiei de Mediator. 

CAPITOLUL I – Principiile și scopul profesiei de mediator
CAPITOLUL II – Activitatea profesională a mediatorului
Secțiunea 1 – Dobândirea calității de mediator
Secțiunea 2 – Suspendarea și încetarea calității de mediator
Secțiunea 3 – Activitatea de mediere
CAPITOLUL III – Formele de exercitare a profesiei de mediator. Publicitate.
Secțiunea 1 – Dispoziții generale
Secțiunea 2 – Societatea civilă profesională de mediatori
Secțiunea 3 – Biroul de mediator
Secțiunea 4 – Biroul de Mediatori Asociaţi
Secțiunea 5 – Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă
Secțiunea 6 – Modificări ale formei de exercitare a profesiei
Secțiunea 7 – Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei
CAPITOLUL IV – Tabloul mediatorilor
CAPITOLUL V – Drepturile şi obligațiile mediatorilor
CAPITOLUL VI – Răspunderea disciplinară civilă, penală, materială
CAPITOLUL VII – Pregătirea profesională a mediatorilor
Secțiunea 1 – Reglementare generală
Secțiunea 2 – Formarea inițială
Secțiunea 3 – Formarea continuă
Secțiunea 4 – Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor
CAPITOLUL VIII – Sistemul relațional al profesiei de mediator
Secțiunea 1 – Relațiile dintre mediator şi părţi
Secțiunea 2 – Relațiile dintre mediator şi autorităţi
Secțiunea 3 – Relațiile dintre mediatori şi reprezentanții tuturor profesiilor
CAPITOLUL IX – Organizarea profesiei de mediator
Secțiunea 1 – Consiliul de Mediere

Secțiunea 2 – Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Judeţ (C.P.M.J.)
Secțiunea 3 – Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel
Secțiunea 4 – Adunarea Generala Anuala a Mediatorilor din județ
Secțiunea 5 – Conferința Națională a Mediatorilor
Secțiunea 6 – Alegerea membrilor Consiliului de Mediere, a organelor de conducere a Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizați din Judeţ (C.P.M.J.) şi a reprezentanţilor Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar, de pe raza Curţilor de Apel
Secțiunea 7 – Atribuţiile Președintelui şi a Vicepreședintelui Consiliului de Mediere
Secțiunea 8 – Analiza financiara
CAPITOLUL X- Dispozitii finale

Sursa: www.cmediere.ro

          www.tabloumediatori.ro 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *