Comunicare in atentia mediatorilor

Miercuri, 21 octombrie 2015, orele 10:00, Comisar-șef de poliție Stan Cristian Ionuț a convocat reprezentanții celor 26 de Secții de Politie din Municipiul București, pentru o întâlnire, la sediul Direcției Generale de Politie a Municipiului București, ocazie cu care s-au discutat aspecte ce privesc medierea în relația cu poliția  judiciară.

În cadrul discuțiilor au luat cuvântul Comisar-șef de poliție Stan Cristian Ionuț, Dr. Simona Maria Vladica, în calitate de Reprezentant în relația cu sistemul judiciar pe lângă Curtea de Apel București şi doi mediatori cu o practică valoroasă în domeniul medierii penale, respectiv doamna Ana Bălan şi domnul Dorin  Ilie.
La discuții a luat parte şi un reprezentant al Direcției Juridice din cadrul Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București.
Întâlnirea a fost una interactivă, în sensul că, mai mulți Comisari-șefi de poliţie au luat cuvântul prezentându-şi punctele de vedere referitoare la situații concrete cu care s-au confruntat în practica şi la procedurile de lucru ce trebuie clarificate şi apoi implementate.
S-au pus în discuție şi anumite infracțiuni, precum furtul şi înșelăciunea, pentru care trimiterea către mediere este, din punctul lor de vedere,  neadecvată.
De asemenea, s-a mai stabilit că intre mediatori, prin reprezentantul ales şi Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București să existe în permanenta o comunicare referitoare la calitatea actului medierii şi profesionalismul mediatorilor cu care aceștia vor intra în contact.
S-a discutat şi despre includerea unor module despre mediere, în cadrul seminariilor de formare continua a polițiștilor judiciari din cadrul Direcției Generale a Poliției Municipiului București.
Direcția juridica a Direcției Generale a Poliţiei Capitalei va redacta un model de proces-verbal tipizat ce se va regăsi în fiecare dosar instrumentat de poliţia judiciară, şi care va atesta faptul că polițistul judiciar a informat parţile cu privire la posibilitatea de a apela la un mediator, la avantajele medierii, precum şi faptul că parţile au luat la cunoștința despre mediere, urmând a decide dacă vor urma sau nu procedura   medierii.
În urma discuțiilor s-a stabilit că este imperios necesar să se elaboreze  o procedură de lucru ce va viza accesul mediatorilor în centrele de reținere şi arest preventiv din cadrul secțiilor de poliţie  București.
Ulterior acestei întâlniri vor fi analizate toate propunerile venite din partea Comisarilor-șefi de Secții de Poliţie prezenți, ce vor fi coroborate cu propunerile făcute în scris, de Reprezentantul în relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel București, urmând a fi elaborat un draft de protocol ce va fi semnat şi apoi implementat la nivelul structurilor subordonate Direcției Generale a Poliţiei  Capitalei.

Pe ordinea de zi a discuțiilor s-au regăsit  următoarele:
a) Creșterea încrederii cetățenilor în actul de justiție, în obiectivitatea, celeritatea şi profesionalismul organelor de cercetare ale poliţiei  judiciare;
b) Informarea publicului cu privire la rolul şi statutul mediatorilor, precum şi avantajele folosirii procedurii medierii în diferite infracțiuni, atunci când legea permite;
c) Degrevarea organelor judiciare de cauzele ce pot fi soluționate pe calea medierii;
d) Dezvoltarea unor strategii eficiente de  comunicare;
e) Dotarea fiecărei secții de politie, cu cate un exemplar din Tabloul Mediatorilor în format carte sau online, spre consultare, în ordine alfabetică și în funcție de localitatea în care activează, pentru a fi pus la dispoziția justițiabililor în vederea alegerii de către aceștia, a unui mediator autorizat la care sa apeleze; Tabloul Mediatorilor va fi actualizat periodic, cel puțin o dată pe an, cu respectarea dispozițiilor art. 12, alin (3) din Legea Nr.  192/2006;
f) promovarea medierii ca și alternativă de soluționare a litigiilor prin publicarea
/ postarea pe site-ul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și a unităților subordonate, într-o secțiune dedicată, a unor informații despre mediere, ce va include și Tabloul Mediatorilor în format electronic, ce va fi actualizat periodic;
g) introducerea obligatorie, în cadrul cursurilor de formare inițiala și continuă, de pregătire sau perfecționare a polițiștilor judiciari din cadrul Direcției Generale a Poliției Municipiului București, a unor module / cursuri despre mediere legate de aplicarea dispozițiilor privind procedura medierii în cauzele unde legea permite, în scopul aplicării unitare a Legii nr. 192/2006, precum și a Legii nr. 202/2010, privind unele masuri pentru accelerarea soluționării proceselor, precum și a dispozițiilor referitoare la procedura medierii incluse în noile coduri și recomandarea invitării reprezentanților mediatorilor la aceste activități;
h) organizarea periodica a unor seminarii cu inspectorii de politie ce vor aduce în discuție problemele apărute în aplicarea unitară și eficiență a prevederilor Legii nr. 192/2006;
i) includerea și atașarea la orice dosar ce va fi instrumentat de politia  judiciara a unui proces verbal tipizat care va confirma faptul că polițistul judiciar a adus la   cunoștința   parților  informații  cu   privire  la  procedura  medierii  și    la posibilitatea utilizării acesteia raportat la infracțiunile pretabile medierii; Procesul verbal va fi semnat de polițist și de părțile care au luat la cunoștința;
j) informarea Reprezentantului Consiliului de mediere în relația cu sistemul judiciar, cu privire la sesizările primite de la inspectorii de poliție și justițiabili, legate de activitatea de mediere, de calitatea actului de mediere, și de aplicarea unitara a Legii nr. 192/2006;
k) organizarea periodică a unor ședințe de lucru comune pentru clarificarea aspectelor ce țin de calitatea acordurilor de mediere depuse la dosarele cauzelor;
l) comunicarea de către Direcția Generale a Poliției Capitalei a unor date statistice privind numărul cauzelor în care inspectorii de poliție au recomandat procedura medierii, a acelora în care părțile au optat pentru mediere, precum și a numărului cauzelor în care au fost depuse acorduri de mediere sau procese verbale de eșuare a medierii, inclusiv prin completarea statisticii judiciare cu astfel de indicatori;
m) includerea în criteriile de evaluare a activității polițiștilor judiciari din cadrul Direcției Generale a Poliției Capitalei, a unui indicator cu privire la numărul cauzelor în care s-a depus un acord de mediere sau un proces verbal de eșuare a medierii, procedura medierii fiind una dintre procedurile ce pot conduce la “operativitate în soluționarea cauzelor” (Ordinul nr. 179/3119/2014 al Ministrului Afacerilor Interne și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție);
n) comunicarea cu promptitudine a datelor și / sau informațiilor necesare realizării obiectivelor colaborării dintre părți, date ce pot fi solicitate atât de Direcția Generala a Poliției Municipiului București, dar și de Consiliul de Mediere prin Reprezentantul Consiliului de mediere de pe lângă Curtea de Apel București;
o) invitarea reprezentanților Direcției Generale a Polișiei Municipiului București la reuniuni organizate sau găzduite de Consiliul de Mediere în cadrul cărora se dezbat probleme din domeniile de interes comun;
p) invitarea reprezentanților Consiliului de Mediere la reuniunile organizate sau găzduite de Direcția Generala a Politiei Municipiului București, în cadrul cărora se dezbat probleme din domeniile de interes comun;
q) comunicarea sau transmiterea cu promptitudine a datelor sau informațiilor solicitate de Direcția Generala a Poliției Municipiului București, necesare atingerii obiectivelor colaborării;

r) comunicarea sau transmiterea cu promptitudine a datele sau informațiile solicitate de Consiliul de Mediere, necesare atingerii obiectivelor colaborării dintre părți;
s) informarea Direcției Generale a Poliției Municipiului București cu privire la problemele apărute în aplicarea unitară şi eficientă a prevederilor Legii nr. 192/2006;
t) informarea inspectoratelor de politie din subordine in legătura cu prevederile protocolului și activitățile propuse.


Dr. Simona Maria Vladica
Reprezentant ales în relația cu sistemul judiciar pe lângă Curtea de Apel București

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *