Comunicare – In atentia mediatorilor de pe langa Curtea de Apel Bucuresti

Consiliul de Mediere, prin  Dr. Simona Maria VLĂDICA, avand calitatea de reprezentant ales al Corpului Profesional al mediatorilor in relatia cu sistemul judiciar pe langa Curtea de Apel Bucuresti, a transmis, joi, 15/10/2015, adrese catre toate Instantele de pe raza Curtii de Apel Bucuresti, prin care a solicitat stabilirea unor intalniri profesionale ce vizeaza semnarea si implementarea unor protocoale la nivelul fiecarei Instante.

 Discutiile vor fi purtate avand ca si suport protocolul semnat de Consiliul de Mediere si Consiliul Superior al Magistraturii, protocol ce s-a atasat adreselor transmise.

Acest protocol va avea ca obiective ce vor trebui atinse:

 1. Cresterea increderii cetatenilor in actul de justitie, in independenta, impartialitatea si profesionalismul magistratilor;
 2. Informarea publicului cu privire la rolul si statutul mediatorilor, precum si avantajele folosirii procedurii medierii;
 3. Degrevarea organelor judiciare de cauzele ce pot fi solutionate pe calea medierii;
 4. Dezvoltarea unor strategii eficiente de comunicare;
 5. Implementarea unor proceduri de lucru;
 6. Dotarea fiecarei sali de judecata la nivel de grefier, cu cate un exemplar din tabloul mediatorilor in format carte;
 7. Promovarea medierii ca si alternativa de solutionare a litigiilor prin publicarea / postarea pe site-ul fiecarei Instante, intr-o sectiune dedicata, a unor informatii despre mediere, despre cauzele civile care pot fi mediate, precum si lista cu infractiunile pretabile medierii, dar si a tabloului mediatorilor ce va fi actualizat periodic;
 8. Organizarea periodica a unor conferinte de presa comune care sa vizeze evolutia implementarii procedurii medierii (inclusiv statistic), cu impact direct asupra scaderii numarului de dosare de pe rolul Instantelor de judecata – degrevarea Instantelor de cauzele care pot fi solutionate prin mediere, precum si cu prezentarea unei cazuistici specifice cu pastrarea confidentialitatii datelor;
 9. Organizarea periodica a unor sedinte de lucru comune pentru clarificarea aspectelor ce tin de acordurile de mediere prezentate in fata Instantelor de judecata, plecand de la acordurile existente in mapa speciala;
 10. Organizarea periodica, dupa un grafic stabilit de comun acord, a unor seminarii cu magistratii si mediatorii ce vor aduce in discutie problemele aparute in aplicarea unitara si eficienta a prevederilor legii nr. 192/2006;
 11. Iinformarea Reprezentantului Corpului Profesional al mediatorilor in relatia cu sistemul judiciar, cu privire la sesizarile primite de la magistrati si justitiabili legate de activitatea de mediere, de calitatea actului de mediere, si de aplicarea unitara a Legii nr. 192/2006;
 12. Comunicarea cu promptitudine a datelor si / sau informatiilor necesare realizarii obiectivelor colaborarii dintre parti, date ce pt fi solicitate atat de Instanta, dar si de Consiliul de Mediere prin Reprezentantul Corpului Profesional al mediatorilor de pe langa Curtea de Apel Bucuresti;
 13. Comunicarea de catre Instanta a unor date statistice privind numarul cauzelor in care judecatorii au recomandat procedura  medierii, a acelora in care partile au optat pentru mediere, precum si a numarului cauzelor in care au fost depuse la dosare acorduri de mediere / procese verbale de esuare a medierii, completarea statisticii judiciare cu astfel de indicatori;
 14. Aducerea la cunostinta persoanelor paupere a dispozitiilor O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, inclusiv pentru serviciul de mediere;
 15. Identificarea altor masuri necesare pentru aplicarea unitara in practica a dispozitiilor legale;
 16. Invitarea reprezentanţilor Instantei la reuniuni organizate sau găzduite de Consiliul de Mediere în cadrul cărora se dezbat probleme din domeniile de interes comun;
 17. Invitarea reprezentanţilor Consiliului de Mediere la reuniunile organizate sau găzduite de Instante, în cadrul cărora se dezbat probleme din domeniile de interes comun;

Aceste intalniri se vor desfasura dupa un calendar ce va fi stabilit in functie de disponibilitatea fiecarei Instante de judecata.

Ca si perioada de desfasurare a acestor intalniri, s-a propus ca acestea sa aiba loc pana la sfarsitul lunii decembrie 2015.

 

Dr. Simona Maria VLĂDICA

Reprezentant ales in relatia cu sistemul judiciar pe langa Curtea de Apel Bucuresti

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *