COMUNICAT DE PRESA

26 aprilie 2023

               La sfârșitul celor două zile ale dialogului interdisciplinar ce a avut loc în perioada 24-25 aprilie 2023, la București, în cadrul celei de a doua ediții a conferinței internaționale „Abordarea interdisciplinară a litigiilor cu minori în cazurile de alienare parentală” organizată de Tribunalul București în cadrul Programului de formare profesională continuă a judecătorilor la nivel descentralizat, în parteneriat cu Asociația Arta Proiectelor Inovatoare în Sănătate, Educație și Turism (A.P.I.S.E.T.), cu prilejul zilei internaționale de conștientizare a alienării parentale, toţi participanții au reafirmat importanţa acestui concept, din perspectiva implicațiilor asupra sănătății emoționale a copilului.

               Obiectivul urmărit de organizatori a fost acela de formare profesională, printr-o pregătire teoretică și practică, a competențelor și abilităților magistraților judecători și procurori necesare identificării situațiilor de abuz emoțional, adoptării măsurilor adecvate pentru înlăturarea acestora, precum și conturarea unor posibile remedii procesuale sau jurisdicționale. 

   În cadrul conferinței au avut intervenții judecători și procurori, experți din domeniul psihologiei, mediatori autorizați, reprezentanți ai direcțiilor generale de asistență socială şi protecția copilului, precum și specialiști internaționali în domeniu din Germania, Malta şi Statele Unite ale Americii, lucrările fiind moderate de doamna judecător Daniela Anica Dudu – Vicepreședinte al Tribunalului București şi doamna Lector Universitar Dr. Simona Petcu (Vlădica).

               Prezentă la deschiderea evenimentului, doamna judecător Mihaela-Laura Radu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, a reamintit invitaților succesul de care s-a bucurat în rândul profesioniștilor implicați în soluționarea acestor cauze prima ediție a conferinței, organizată de Tribunalul București în urmă cu 4 ani,  judecătorii instanței noastre fiind cutezători în deschiderea instituțională națională a acestei tematici.

               Totodată, domnia sa a subliniat faptul că „în zona științifică, este important să fie creat cadrul pentru discuții, să fie exprimate opiniile și argumentele însoțitoare, astfel prinzând contur premisele în construirea și consolidarea unor concepte de impact și cu posibile consecințe în plan jurisprudențial.”

               Făcând trimitere la un studiu efectuat în rândul copiilor, doamna judecător Mihaela-Laura Radu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, a evidențiat că „răspunsul constant al acestora la întrebarea: Ce își doresc copiii pentru ei înșiși? a fost: I U B I R E – adică părinți care să îi susțină permanent, cu care să comunice, cu care să petreacă mai mult timp, care să îi respecte și care să le ofere apropiere emoțională. Cea mai mare temere era ca părinții să nu divorțeze și de aceea își doreau ca părinții să își ofere mai multă dragoste și mai mult respect. Pârghia pe care părinții o au la îndemână și pe care sunt datori să o folosească în mod înțelept este T I M P U L.  Să le fie alături și să își fie alături, să-i iubească și să -i îndrume, pentru că în funcție de cum sunt crescuți copiii astăzi, vom avea alături de noi adulții de mâine. De aceea, Familia, Biserica, Școala trebuie să rămână centrate pe copii și educația lor, iar noi, judecători, procurori, psihologi, mediatori, reprezentanți ai direcțiilor de asistență socială și protecția copilului să reflectăm asupra modalității în care putem începe sau continua lungul drum al formării unui adult sănătos fizic, psihic și emoțional, echilibrat și asumat în deciziile sale.”

               Moderator al conferinței, Președintele APISET și specialist în alienare parentală, doamna Lector Univ. Dr. Simona-Maria Petcu (Vlădica) a susținut că: „Toți copiii își iubesc părinții, însă nu toți părinții își iubesc copiii! Acest fapt este constatat în cazurile de alienare parentală pe care le instrumentez în procedura medierii. Din păcate, fenomenul alienării parentale a cuprins întreaga lume, indiferent de pregătirea profesionala sau statutul social al părinților.”

               De asemenea, domnia sa a atras atenția asupra faptului că „alienarea parentală distruge atât copilul, cât și pe părinții lui, rând pe rând. Practic, alienarea parentală este cea mai grea forma de suferință ce poate pătrunde și subjuga sufletul unui copil, drept urmare toți profesioniștii implicați  (judecători, procurori, mediatori autorizați și psihologi) au datoria și sunt chemați să se implice activ în soluționarea cu celeritate a acestor cazuri delicate si dificile. În acest context, abordarea unui subiect atât de sensibil, precum cel legat de copiii din Romania ai căror părinți își dispută și abuzează emoțional copiii, se impunea ca o necesitate.”

  Vicepreședintele Tribunalului București, doamna judecător Daniela Anica Dudu, moderator al conferinței, a menționat că „alienarea parentală este un fenomen pe care noi, profesioniștii dreptului, trebuie să îi combatem activ și să redăm copiilor dreptul firesc de a avea doi părinți, de a crește într-un mediu echilibrat din punct de vedere psihic şi emoțional.”

              Tematica abordată pe parcursul celor două zile s-a axat pe situația copiilor implicați în conflictele dintre părinții separați sau divorțați, în cauze cu elemente de alienare parentală. Astfel, conferința organizată la Tribunalul București a valorificat experiența națională şi internațională din domeniu, în contextul în care judecătorii specializați au înțeles gravitatea fenomenului de alienare parentală şi au identificat nevoia de formare profesională în acest domeniu sensibil, în mod particular printr-un schimb de experiență interdisciplinar.          

               Reuniți în Sala de festivități a instanței, reprezentanții profesiilor implicate în gestionarea cauzelor cu elemente de alienare parentală, respectiv judecători, procurori, psihologi, mediatori, asistenți sociali din cadrul direcțiilor de asistență socială şi protecția copilului, alături de invitați şi  reputații specialiști, au evidențiat necesitatea ca procedurile extra-judiciare şi judiciare în astfel de litigii să fie centrate pe interesul superior al copilului.

                La finalul Conferinței, doamna judecător Gabriela-Mihaela Rîșnoveanu, Președintele Tribunalului București, adresând mulțumiri atât specialiștilor care au avut intervenții, cât şi participanților, a remarcat importanța deosebită a tematicii, nivelul ridicat de profesionalism al prezentărilor şi dezbaterilor, precum şi aprecierea de care s-a bucurat în rândul celor peste 100 de participanți abordarea interdisciplinară a activităților de formare profesională continuă la nivel descentralizat organizate la instanța noastră, parteneriatul cu societatea civilă şi cu mediul academic, abordare ce facilitează dobândirea de către judecători nu doar a unor cunoștințe teoretice, ci mai ales a unor abilități practice, care vor contribui la creșterea calității actului de justiție în cauzele cu minori.

             Agenda Conferinței poate fi consultată aici.

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI
Judecător Gabriela Mihaela Rîșnoveanu
PREŞEDINTELE A.P.I.S.E.T.
Lector Univ. Dr. Simona-Maria Petcu (Vlădica)