Persoanele fizice care apeleaza la darea in plata nu vor plati impozit pentru transferul de proprietate

persoanele fizice care apeleaz la darea n plat nu vor pl ti impozit pentru transferul de proprietate 1Persoanele fizice care au dreptul la stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului (potrivit Legii nr. 77/2016) nu vor plăti impozitul aferent transferului de proprietate imobiliară.


Măsura se aplică o singură dată numai la prima dare în plată, chiar dacă creditul este garantat cu una sau mai multe proprietăți imobiliare. Noile reglementări sunt introduse într-o ordonanță de urgență adoptată astăzi de Guvern, care modifică și completează Codul fiscal, și care are în vedere protejarea persoanelor fizice care au recurs la darea în plată ca urmare a faptului că se află într-o situație economică dificilă.

Potrivit actului normativ, beneficiar este orice persoană fizică, indiferent de calitatea pe care o are în contractul de credit și care apelează pentru prima dată la darea în plată. Pentru orice altă solicitare de dare în plată ulterioară, se plătește impozitul pe transferul proprietății imobiliare. Pentru identificarea primei operațiuni de dare în plată se înființează la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată. În acest registru se înscriu actele autentificate de notarul public și hotărârile judecătorești de dare în plată emise conform Legii 77/2016.

Totodată, persoanele care au fost deja executate silit și care apelează la articolul 8(5) din Legea dării în plată* pentru a li se anula datoriile neachitate la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, nu vor mai trebui să achite impozitul pe transferul bunurilor imobile din patrimoniul personal, iar cele care l-au achitat sub orice formă, după intrarea în vigoare a OUG, pot cere restituirea acestuia. În prezent, persoanele fizice care au fost supuse executării silite a imobilului ipotecat printr-un contract de credit au obligația plății impozitului aferent venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

De asemenea, potrivit ordonanței de urgență adoptată de Guvern, persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din activități de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică vor fi scutite de la plata impozitului pentru aceste venituri. Măsura are scopul să stimuleze activitatea de cercetare-dezvoltare și se va aplica începând cu veniturile aferente lunii august 2016. Un ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și al ministrului agriculturii va stabili categoriile de persoane și activitățile, proiectele, precum și alte condiții necesare aplicării scutirii astfel încât aceasta să fie limitată la persoanele care sunt efectiv antrenate în proiecte de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică. Impactul bugetar al aplicării acestei măsuri pentru acest an este estimat la 8,1 milioane de lei, iar pentru anul viitor, la 26,3 milioane de lei.

O altă măsură importantă adoptată astăzi de Guvern constă în aplicarea de la 1 august 2016 a unei cote reduse de TVA de la 20 la 9% pentru livrarea  celor mai importante produse utilizate pentru producția agricolă, respectiv:  îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii specifice de tipul celor utilizate în sectorul agricol, cum sunt: arat, semănat, prășit, ierbicidat, recoltat, fertilizat, greblat, balotat etc. Modificarea este conformă cu acquis-ul comunitar în domeniu și este de natură a crea premisele pentru:

Ø- stimularea persoanelor care desfășoară activități în domeniul agricol;

Ø- creșterea nivelului de accesibilitate la bunurile/servicii de tipul celor utilizate în sectorul agricol;

Ø- facilitarea de noi investiții în agricultură în perioada următoare;

Ø- derularea în condiții optime a programelor de investiții din fondurile europene nerambursabile în sectorul agricol;

Ø- sustenabilitatea sectorului agricol, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.

Pentru identificarea corectă a sferei de aplicare a  bunurilor/servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, care vor intra sub incidența cotei reduse de TVA de 9%, va fi elaborat un ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Un alt aspect reglementat de ordonanța de urgență vizează acordarea unui regim fiscal simplificat și tratament fiscal specific în ce privește impozitarea veniturilor operatorilor statistici pentru realizarea de statistici oficiale. Culegerea de date prin operatorii de teren, cum ar fi cei la care apelează Institutul Național de Statistică și alte instituții publice, este deosebit de importantă pentru respectarea cerințelor regulamentelor UE în ce privește statisticile oficiale.

O altă modificare adusă de actul normativ va da posibilitatea organizatorilor de nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, să solicite organului fiscal, în cazuri justificate, aprobarea unui alt plafon de încasări, decât cel de 10.000 lei/persoană, așa cum prevede acum legea. Prevederea, adoptată la solicitarea operatorilor din domeniu, va intra în vigoare începând cu 1 august 2016. Organul fiscal va decide cu privire la cererea depusă de entitate, prin emiterea unei decizii care are valabilitate 1 an de la data comunicarii și poate fi reînnoita la cererea solicitantului. Totodată, li se permite agenților economici care efectuează plăți către persoane fizice, indiferent de destinația acestora, să retragă din bancă sume mai mari decât plafonul existent în prezent.

*Articolul 8(5) din Legea dării în plată:

“Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului”.

 

Sursa: Biroul de presa – Guvernul Romaniei

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *