Niciun copil fara identitate

fete baietiModalitatea de întocmire a actului de naștere și înregistrarea tardivă a nașterii au fost simplificate, în scopul reducerii numărului de copii neînregistrați în registrele de stare civilă și, implicit, pentru asigurarea accesului minorilor la serviciile de sănătate, asistență socială, educație.

Printr-o ordonanță de urgență, Guvernul a stabilit două modalități de înregistrare a nașterii copilului, în funcție de termenul în care aceasta se realizează:

1. Înregistrarea nașterii copilului se va face, ca regulă generală, în termen de 30 de zile de la naștere (comparativ cu 15 zile cât este în prezent). În acest termen de 30 de zile, ca element de noutate, se stabilesc reguli privind înregistrarea copilului chiar dacă, la internarea în unitatea sanitară mama nu poate face dovada identității sale cu un act de identitate. Noile reglementări prevăd proceduri atât pentru situația în care mama nu deține act de identitate, din diferite motive (nu s-a eliberat, l-a pierdut sau l-a distrus), cât și pentru situația în care mama nu a fost înregistraă în evidențele de stare civilă și, implicit, nu a deținut niciodată un certificat de naștere.

2. Înregistrarea nașterii se va putea realiza, ca situație de excepție, și după termenul de 30 de zile, însă prin parcurgerea unor proceduri administrative. Pe lângă faptul că se elimină limitarea de un an în care era posibilă stabilirea stării civile pe cale administrativă, actul normativ adoptat astăzi elimină procedura de înregistrare tardivă a nașterii realizată în fața instanțelor de judecată. Astfel, înregistrarea nașterii peste termenul de 30 de zile se va putea face printr-o aprobare a primarului unității administrativ-teritoriale, cu un aviz prealabil al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor sau, după caz, al municipiului București. De asemenea, față de situația actuală, când pentru înregistrarea tardivă a nașterii se solicită expertiza medico-legală, ordonanța de urgență adoptată astăzi stabilește ca acest document să fie solicitat numai dacă nu există un certificat medical constatator al nașterii. Astfel de situații sunt posibile având în vedere că textul referitor la înregistrarea nașterii după termenul de 30 de zile vizează și soluționarea unor cazuri în care nașterea a avut loc cu mult timp în urmă și nu se mai găsesc documente doveditoare ale faptului nașterii.

Totodată, având în vedere că una din cauzele care au determinat creșterea numărului copiilor nedeclarați la naștere o reprezintă lipsa înregistrării nașterii mamei, prin actul normativ se stabilește că odată identificată mama, autoritățile statului (serviciile publice de asistență socială) fac demersurile necesare pentru înregistrarea nașterii și obținerea unui act de identitate de către mamă.

Un alt aspect vizat de ordonanța de urgență are în vedere simplificarea procedurii de soluționare a cererilor de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele internate într-o instituție sanitară, prin stabilirea unei competențe în seama serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia se află instituția sanitară.

Aceste modificări legislative au fost decise de Guvern în regim de urgență având în vedere situația copiilor a căror identitate nu poate fi demonstrată și care, astfel, nu pot beneficia de drepturi fundamentale – la sănătate, educație, asistență socială.

 

Sursa: Biroul de presa – Guvernul Romaniei

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *