Declasificarea unor informatii clasificate create de MFP inainte de anul 1972

declasificare informatii secret statMai multe categorii de informaţii secrete de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972, vor fi declasificate şi vor putea fi consultate cu respectarea dispoziţiilor din Legea Arhivelor Naţionale, precum şi cele ale Legii privind accesul la informaţiile de interes public, conform unei Hotărâri adoptate astăzi de Guvern.

Decizia a fost luată de Executiv având în vedere importanţa documentelor financiare în refacerea drepturilor de proprietate, în repararea unor încălcări ale drepturilor şi libertăţii civile, precum şi pentru acordarea accesului liber la cunoaşterea istoriei relaţiilor financiare din perioada comunistă. De asemenea, trebuie menţionat că datele şi informaţiile emise de MFP şi declasificate prin acest act normativ nu pot prejudicia securitatea şi apărarea ţării.

Odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern vor fi declasificate trei categorii de informaţii:

1.    Informaţii clasificate strict secret de importanţă deosebită – de exemplu, situaţii privind restituirile din creditele externe în perioada 1959-1972; note, referate şi situaţii privind planul de credite al Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România şi al celorlalte bănci în ansamblu; note, referate, situaţii asupra cifrelor propuse de MF pentru bugetul de stat pe anul 1955; planul financiar centralizat a veniturilor şi cheltuielilor finanţate prin Ministerul Finanţelor; situaţia planului de cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Forţelor Armate din perioada 1950-1960; note ale MF privind solicitarea deschiderii de credite la Banca de Stat a Republicii Populare Române pentru diverse plăţi.

2.    Informaţii clasificate strict secret – de exemplu, dări de seamă şi planuri de muncă ale Direcţiei Speciale; rapoarte privind cifrele de plan, impozitele populaţiei; referate privind realizarea planului de încasare a primelor de asigurare; referate deschidere credite; planuri şi rapoarte de încasare daune; rapoarte privind aprovizionarea cu mărfuri a magazinelor săteşti; studii privind producţia industrială, investiţiile, preţul de cost, cercetarea ştiinţifică, aprovizionarea, muncă şi retribuţia personalului muncitor; situaţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare din credite externe.

3.    Informaţii clasificate secret – de exemplu, rapoarte, situaţii statistice privind încasările de venituri agricole; avize proiecte de decrete privind exproprierile unor terenuri proprietate particulară; dări de seamă anuale privind stabilirea impozitului pe venit; studii privind evoluţia circulaţiei băneşti în România; planurile anuale ale încasărilor bugetare.

 

Sursa: Biroul de presa – Guvernul Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *