Noile norme privind achizițiile publice: proceduri online, transparență și calitate

GUVERN 280x205Guvernul a adoptat pe data de 2 iunie 2016 două Hotărâri privind normele de aplicare ale legilor achizițiilor publice (clasice) și sectoriale, acte normative necesare punerii în aplicare a legislației primare în domeniul achizițiilor publice. 

Patru dintre cele mai relevante aspecte comune dezvoltate în normele de aplicare ale celor două legi privind achizițiile publice vizează:
1.    Clarificarea modului de aplicare a criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, prin explicitarea subcriteriilor „calitate-preț” și „costul cel mai scăzut”, introduse ca elemente de noutate prin legile achizițiilor publice. 
    În cazul în care criteriul utilizat este „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. În cazul contractelor de servicii având ca obiect prestații intelectuale, cum ar fi cele de consultanță/asistență tehnică, elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor proiecte de complexitate ridicată, criteriul de atribuire “calitate-preț” se aplică în mod obligatoriu, iar ponderea alocată factorului preț nu poate fi mai mare de 40%.
    În cazul în care criteriul de atribuire utilizat este „costul cel mai scăzut”, acesta se raportează la durata ciclului de viață al produsului/serviciului și frecvența utilizării sale. 
  
2.    Detalierea modului în care procedura de licitație deschisă și  licitație restrânsă se vor desfășura integral prin mijloace electronice (on-line) începând cu luna iunie 2016 pentru toate autoritățile contractante și începând cu ianuarie 2018 pentru unitățile de achiziții centralizare. Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile în SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi numai de către autorităţile contractante înregistrate.

3.    Dezvoltarea și detalierea modului în care se va realiza consultarea pieței – parte a procesului de achiziție publică în cazul în care se dorește achiziționarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic. Procesul de consultare se inițiază prin publicarea în SEAP sau prin orice alte mijloace a unui anunț de consultare, proces la care poate participa orice persoană/organizație interesată. Cei interesați pot trimite  opinii, sugestii sau recomandări, autoritatea contractantă urmând să le ia în considerare pe cele pe care le consideră relevante, însă având obligația să publice în SEAP rezultatul procesului de consultare a pieței, nu mai târziu de momentul inițierii procedurii de atribuire. Concret, aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale pentru a răspunde nevoilor autorităților contractante, aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizarea pe loturi (în cazul achizițiilor sectoriale), posibilitatea solicitării de oferte alternative.  
4.    Detalierea modului în care va crește rolul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în evaluarea ex-ante a documentației de atribuie a contractelor de achiziții publice.

 

Mai multe informatii gasiti in comunicatul de presa ce poate fi accesat aici!

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *