Proiect de lege privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovarea

Miercuri, 22 septembrie 2015, răspunzând unui interes crescând al mediului academic faţă de aplicarea reglementărilor legale privind etica în cercetarea ştiinţifică, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor a organizat o dezbatere asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011

pentru modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.

La dezbatere au participat reprezentanți ai universităților din România și ai Consiliului Național de Etică. 

Pe parcursul dezbaterii, s-a avut în vedere o discuţie ce a vizat definirea mai precisă și mai cuprinzătoare a unor termeni cu care se operează în corpul legii și diferențierea strictă între aceștia, precum plagiat, autoplagiat, bună conduită, stabilirea atât a relației ce trebuie să existe între Consiliul Național de Etică și consiliile de etică ale universităților și institutelor de cercetare românești, cât și a atribuțiilor acestora, analizarea oportunității de stabilire a unor termene de prescriere a sancțiunilor și a confidențialității autorilor sesizărilor privind nerespectarea normelor etice în cercetarea științifică.

Totodată, s-a menționat necesitatea întocmirii unui ghid unic de recomandări cu privire la elaborarea tezelor de doctorat și a altor lucrări științifice și a adoptării Codului de etică și deontologie profesională.

Cu privire la autonomia universitară, s-a specificat că aceasta ar trebui să includă cu precădere aspecte ale eticii universitare.

Un alt aspect care a fost precizat este cel referitor la situația universităților în care s-au constatat mai multe cazuri de plagiat: trebuie sau nu să fie sancționate prin suspendarea dreptului de a organiza școli doctorale.

Una din propunerile care s-au formulat a vizat realizarea unei baze de date care să conțină aspecte legate de abaterile din universități și institute de cercetare, precum și problemele cu care acestea se confruntă în domeniul eticii în cercetare, dezvoltare, inovare, elemente care să stea la baza amendării ulterioare a legislației din acest domeniu.

De menționat faptul că proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare este una din prioritățile legislative ale Guvernului pentru această sesiune parlamentară. 

Sursa: Directia Comunicare si Relatii publice – Camera Deputatilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *