Comunicat remis de ANPC cu privire la ordonanta SAL aprobata de Guvern in data de 26 august 2015

In prezent, in cazul litigiilor dintre consumatori si comercianti, respectiv atunci cand atat comerciantul cat si consumatorul au sediul/resedinta pe teritoriul Romaniei, consumatorii se pot adresa:
a) autoritatilor publice cu atributii in domeniul protectiei consumatorilor, cum sunt Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sanatatii, Ministerul pentru Societatea Informationala, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, Autoritatea Nationala pentru Turism, etc.;
b) mediatorilor, in baza Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator;
c) instantelor de judecata.

La nivelul Uniunii Europene, se remarca diferente intre statele membre in ceea ce priveste sistemele de solutionare a reclamatiilor atat in ceea ce priveste sectoarele acoperite de acestea cat si calitatea procedurilor. Aceste diferente reprezinta o bariera in calea pietei interne si constituie unul dintre motivele pentru care numerosi consumatori nu achizitioneaza bunuri si servicii din alt stat membru si nu au convingerea ca potentialele litigii cu comerciantii pot fi solutionate intr-un mod usor, rapid si necostisitor.

Avand in vedere aceste aspecte, s-a considerat ca fiind importanta implementarea in toate statele membre a unor principii comune pe baza carora sa functioneze sistemele de solutionare a litigiilor astfel incat consumatorii din toate statele membre sa aiba la dispozitie un sistem de solutionare a litigiilor simplu, rapid, accesibil si la pret redus, care sa acopere toate sectoarele de activitate.

In acest sens, in data de 18 mai 2013 au fost adoptate Directiva nr. 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE si Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE.

Directiva nr. 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, denumita in continuare “Directiva nr. 2013/11/UE”, urmareste sa asigure un nivel inalt de protectie a consumatorilor si o buna functionare a pietei interne prin garantarea faptului ca reclamatiile impotriva comerciantilor pot fi prezentate de catre consumatori, in mod voluntar, unor entitati care aplica proceduri de solutionare alternativa a litigiilor care sunt independente, impartiale, transparente, eficace, rapide si echitabile.

Directiva impune statelor membre sa faciliteze accesul consumatorilor la proceduri de solutionare alternativa a litigiilor (denumite in continuare “proceduri SAL”) in cazul litigiilor nationale si al celor transfrontaliere care se refera la obligatiile contractuale prevazute in contractele de vanzari sau in contractele de prestari de servicii din toate sectoarele comerciale.

Pentru oferirea unui instrument eficient de solutionare a reclamatiei consumatorilor in cazul achizitionarii de bunuri si servicii on line precum si pentru ca procedura SAL sa fie disponibila si usor accesibila online pentru ambele parti, Regulamentul nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor prevede instituirea unei platforme de solutionare on line a litigiilor (denumita in continuare “platforma SOL”) care sa le ofere consumatorilor si comerciantilor un punct de intrare unic pentru solutionarea extrajudiciara a litigiilor online, prin intermediul entitatilor SAL care sunt conectate la platforma.

Din punct de vedere informatic, platforma SOL va fi un site interactiv, gratuit si disponibil in toate limbile oficiale ale institutiilor Uniunii Europene. Aceasta platforma: va furniza un formular de reclamatie care va fi completat si transmis online de catre reclamant; va informa partea parata in legatura cu reclamatia depusa; va identifica institutiile abilitate (entitatile SAL), etc. Prin urmare, Directiva si Regulamentul (UE) nr. 524/2013 sunt doua instrumente legislative interconectate si complementare.

Pentru a se asigura ca entitatile SAL indeplinesc cerintele de calitate impuse de Directiva, aceasta prevede desemnarea uneia sau mai multor autoritati competente, dupa caz, si numirea unei autoritati competente ca si punct de contact pentru Comisia Europeana.

Rolul autoritatii competente este de a primi din partea entitatilor de solutionare alternativa a litigiilor o serie de informatii referitoare la tipul de litgii pe care le-au avut de solutionat, procedurile proprii, numarul de litigii primite spre solutionare etc., de a evalua informatiile primite, de a intocmi lista cu entitatile de solutionare alternativa a litigiilor care indeplinesc criteriile stabilite de Directiva. Aceasta lista va fi notificata Comisiei Europene si actualizata periodic.

Proiectul de act normativ transpune in legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2013/11/UE in scopul crearii cadrului juridic necesar pentru ca reclamatiile impotriva comerciantilor sa poata fi prezentate voluntar de catre consumatori entitatilor care aplica proceduri SAL intr-un mod independent, impartial, transparent, eficace, rapid si echitabil. Proiectul preia toate cerintele de calitate instituite de Directiva nr. 2013/11/UE pentru procedurile si entatile SAL.

Prin proiectul de act normativ se infiinteaza, in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, o structura responsabila cu derularea procedurilor SAL, in subordinea Inaltului Functionar Public, pentru a se asigura stabilitatea si continuitatea acestei structuri. Aceasta structura este impartiala si isi desfasoara activitatea independent de activitatile de supraveghere si control piata.

In cazul in care autoritatile publice centrale sau autoritatile administrative autonome cu responsabilitati in domeniul protectiei consumatorilor nu infiinteaza, in vederea solutionarii litigiilor, structuri SAL, structura responsabila cu derularea procedurilor SAL din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor poate avea si rol de autoritate complementara. Aceasta structura poate solicita punct de vedere consultativ al respectivelor autoritati cu privire la litigiile ce intra in domeniul de activitate al acestora.

 

Pentru domeniul bancar, avand in vedere complexitatea acestuia, precum si impactul pe care serviciile bancare le au asupra consumatorilor, se infiinteaza Centrul de solutionare alternativa a litigiilor din sistemul bancar, iar activitatea acestui centru este coordonata de un Colegiu de Coordonare. Pentru o abordare transparenta, proiectul traseaza modul de organizare al Colegiului de Coordonare, respectiv al Centrului de solutionare alternativa a litigiilor din sistemul bancar.

Ca autoritatea competenta si punct unic de contact cu Comisia europeana se desemneaza Ministerul Energiei Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.

 

Sursa: Biroul de Presa ANPC

           www.tabloumediatori.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *