Guvernul aproba noi reglementari privind reutilizarea informatiilor din structurile publice

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din structurile publice.

Actul normativ aduce noutăți prevăzute de Directiva 2013/37/UE ce vizează aspecte precum introducerea unui drept de reutilizare a conținutului care poate fi accesat conform legislației naționale, privind liberul acces la informație, dar și extinderea domeniului de aplicare a legii la anumite instituții culturale cum ar fi bibliotecile (inclusiv bibliotecile universitare), muzeele și arhivele. 
Instituțiile publice și instituțiile culturale pot permite reutilizarea necondiționată a documentelor sau pot impune dacă este cazul o serie de condiții. În cazul documentelor asupra cărora bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele dețin drepturi de proprietate intelectuală, dacă este permisă reutilizarea acestui tip de documente, ele sunt reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale cu respectarea legislației privind proprietate intelectuală.
Instituțiile publice trebuie să asigure condiții pentru facilitarea accesului la documente ce prezintă informații reutilizabile în format deschis și prelucrabil automat. Formatul prelucrabil automat se referă la un format de fișier structurat, astfel încât să permită unor aplicații software să identifice să recunoască și să extragă cu ușurință date specifice, inclusiv declarații individuale de fapt și structură internă a acestora.
În conformitate cu regimul de acces la informații reglementat prin Legea nr. 544 din 2001, asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop. Solicitările pentru reutilizarea documentelor sunt făcute în scris, fie pe suport hârtie, fie în formă electronică.  Solicitarea trebuie să conțină datele de identificare și autentificare ale solicitantului, scopul în care va fi folosită informația cerută și suportul și formatul în care se dorește să primească documentul. Soluționarea cererilor pentru reutilizarea documentelor se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către instituția publică.
Prezenta modificare legislativă are în vedere consolidarea obligației de transparență privind condițiile și tarifele referitoare la reutilizarea informațiilor publice. Astfel că, în cazul în care se percep taxe pentru reutilizarea informațiilor, taxele respective se limitează la costul marginal asociat furnizării documentelor.  Aceste costuri sunt suportate de către solicitant, în condițiile legii. Veniturile colectate din plata acestor servicii intră în bugetul instituției respective, sau după caz, la bugetul de stat, dacă instituția respectivă nu poate avea venituri proprii.
Taxele pentru reutilizarea documentelor, inclusiv baza de calcul a taxelor sunt prestabilite de către fiecare instituție în parte și sunt făcute publice.
De asemenea, utilizarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora se face în baza Legii nr 677/2001 cu modificările și completările ulterioare. Punerea la dispoziție a informațiilor deținute de o instituție poate ajuta la o mai bună fundamentare a deciziilor publice ale altor instituții, limitând asimetria informațională și îmbunătățind astfel relațiile inter-instituționale.
 
Informații suplimentare
Reutilizare informațiilor se referă la folosirea de către persoane fizice sau juridice a documentelor deținute de instituțiile publice, în scop comercial sau necomercial, altul decat scopul inițial din cadrul serviciului public pentru care au fost elaborate. 
Nu constituie reutilizare folosirea documentelor pentru informarea proprie a persoanelor fizice și juridice și nici utilizarea informațiilor în activitatea jurnalistică; schimbul de documente între instituțiile publice ca urmare a îndeplinirii sarcinilor publice nu constituie reutilizare.
Modificarea și completarea Legi nr. 109/2007 survine în urma adoptatării la nivel european a Directivei 2013/37/UE de modificare a Directivei 2003/98/CE privind realizarea informațiilor din sectorul public, pentru a tine pasul cu aceste schimbări rapide și pentru a nu exista riscul pierderii oportunitățiilor economice și sociale oferite de reutilizarea datelor publice.
În România, Directiva 2003/98/CE a fost transpusă integral prin Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice.
În anul 2011, Guvernul României a decis alăturarea țării noastre la inițiativa multilaterală Open Government partnership (OGP) – Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă care vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenței.
 
Sursa: Biroul de Presa – Guvernul Romaniei
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *