Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III pentru perioada 2015-2020, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020, unul dintre instrumentele principale de implementare a Strategiei naționale în acest domeniu.

Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020 include cinci programe:

Ø Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare (principalele tipuri de proiecte care vor fi implementate sunt proiecte de cercetare pentru doctorat/post-doctorat, pentru stimularea tinerelor echipe independente, premierea rezultatelor cercetarilor, proiecte complexe pentru reintegrarea cercetătorilor din diaspora, proiecte de investiții în infrastructura de cercetare-dezvoltare de interes regional, național sau pan-european, proiecte de specializare pe domenii științifice și tehnologice etc.).

Ø Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare(vor fi avute în vedere proiecte prin care se acordă sprijin pentru realizarea de modele/soluții pentru produse, tehnologii, metode, sisteme, servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, pentru execuția de prototipuri/instalații pilot, sprijin pentru cercetare externalizată, în parteneriat cu organizații de cercetare publice, pentru punerea în fabricație/aplicare/operare a produselor, tehnologiilor/sistemelor noi la operatorul economic sau altă categorie de beneficiar al proiectului etc).

Ø Cooperarea europeană și internațională, program prin care se susține participarea la proiecte internaționale de cercetare în scopul facilitării mobilității cercetătorilor și accesului lor la programe și instituții de cercetare care nu sunt disponibile în România.

Ø Cercetare fundamentală și de frontieră, care are ca obiectiv  menținerea și dezvoltarea domeniilor de nișă, în care cercetarea fundamentală românească are avantaj competitiv și masă critică de cercetători.

Ø Cercetare în domenii de interes strategic, program suport condus de instituții cu rol de coordonare științifică în domenii de interes strategic pentru formarea și dezvoltarea instituțiilor de cercetare și a componentelor naționale în domenii de interes strategic pentru România.

Fiecare program conține subprograme, în cadrul cărora se vor organiza competiții de propuneri de proiecte care pun în practică instrumentele de finanțare prin tipuri de proiecte destinate anumitor grupuri țintă și anumitor tipuri de activități. Condițiile de participare, activitățile eligibile și cheltuielile eligibile se vor stabili prin pachetul de informații specific competiției.

Bugetul total al Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III pentru întreaga perioadă va fi de maximum 15 miliarde de lei și se va asigura din fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile și contribuții ale partenerilor la proiecte.

Atribuirea contractelor de finanțare pentru conducerea și execuția proiectelor se realizează conform normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare prevăzute de HG 1265/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Strategia Națională pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare 2015-2020 au fost stabilite domeniile prioritare de specializare inteligentă și de prioritate publică, care stau și la baza Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III, respectiv:

Ø Domeniile de specializare inteligentă sunt domeniile în care se anticipează un interes mai mare al investițiilor în CDI din partea industriei:

o   Biochimie,

o   Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate,

o   Energie, mediu, schimbări climatice,

o   Eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Ø Domenii de prioritate publică sunt cele care corespund atribuțiilor generale ale statului și care necesită o susținere substanțială din partea acestuia:

o   Sănătate,

o   Patrimoniu și identitate culturală,

o   Tehnologii noi și emergente.

Prin implementarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III se urmărește atingerea următoarelor obiective:

Ø Transformarea sistemului național de CDI într-un sistem național de inovare funcțional, eficient, cu performanțe și impact la nivelul mediei europene pentru sistemele din această categorie. În acest sens, se urmărește, între altele, stimularea cooperării între instituțiile din sistemul public de CDI și operatorii economici, precum și încurajarea exploatării comerciale a invențiilor și a altor rezultate științifice, în special de către persoane juridice române.

Ø Asigurarea masei critice de cercetători în sistem și dezvoltarea noilor generații de cercetători competitivi la nivel internațional.

Ø Creșterea nivelului și eficienței finanțării publice prin concentrarea resurselor în sectoare cu relevanță economică și cu potențial de cercetare demonstrat (în special domeniile de specializare inteligentă) și stimularea cheltuielilor private de CDI, prin cofinanțare publică, pentru a atinge până în 2020 un nivel de 1% din PIB.

Ø Modernizarea administrației cercetării și creșterea capacității administrației centrale din domeniu.

De asemenea, Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III susține dezvoltarea, în România, a infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni, integrate în infrastructurile pan-europene de cercetare, considerate cele mai importante la nivel european și cu relevanță la nivel mondial:

Ø Infrastructura de cercetare pentru Lumină cu Strălucire Extremă (Extreme Light Infrastructure – ELI), inclusă pe lista de priorități a European Strategy Forum on Research Infrastructures. Din infrastructura ELI face parte instalația de cercetare ELI-NP, în curs de construcție la Măgurele (componenta ELI din România).

Ø Centrul internațional pentru cercetări avansate Fluvii-Delte-Mări Danubius, care va fi situat în Delta Dunării. Acesta este considerat proiect-pilot al Strategiei Dunării a Uniunii Europene și urmează să intre anul viitor în competiție pentru înscriere în lista Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare.

Aprobarea Planului Național 2015-2020 permite lansarea noilor competiţii de proiecte şi cofinanţarea programelor și proiectelor internaţionale la care România, sau entități de cercetare din România sunt parte, inclusiv în cadrul programului Orizont 2020, conform angajamentelor asumate la nivel internațional.

Sursa: Biroul de Presa – Guvernul Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *